הורים עובדים


זיכוי במס הכנסה


מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילד עם דיסאוטונומיה משפחתית, משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה. 
הזיכוי הוא על משכורת אחת של ההורים, וניתן גם לחלק את נקודות הזיכוי בין ההורים על פי בקשתם. במידה והילד נמצא במשמרתו של אחד ההורים, ניתן לבקש כי נקודות הזיכוי יינתנו לו בלבד.
חשוב להבהיר, כי אין כל תקרה להכנסה של ההורה לצורך קבלת שתי נקודות הזיכוי ממס ההכנסה.
תקופת הזכאות לנקודות זיכוי היא בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה המצוינת באישור של המוסד לביטוח לאומי.
ניתן לנסות לבקש מהפקיד "אישור רב שנתי" גם ללא תעודה מרופא מהמוסד לביטוח לאומי כיוון ויש לו אפשרות לתת אישור כזה
חשוב לציין כי הטבת המס ניתנת גם למשפחות בהן מתגורר בוגר בעל נכות בבית, אף אם עבר את גיל 18.

למי פונים?
על ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש את המסמכים הנדרשים לבקשה לקבלת נקודות זיכוי
הטפסים אותם יש להגיש:
  • טופס 127 - תעודה רפואית שצריכה לכלול פרטים רפואיים ואבחנה ברורה ומדויקת
  • טופס 116 א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת - על ההורים למלא טופס זה
  • אישור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי
תשלום רטרואקטיבי: 
הורים זכאים לקבלת החזרי מס רטרואקטיביים עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה ובלבד שההכרה בביטוח לאומי הייתה קיימת במהלך אותן שנים.
יש לקחת בחשבון במיוחד עצמאיים שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה מקיפה של התיק ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי לו זכאים ההורים. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר רטרואקטיבי.


חוק דמי המחלה- ימי היעדרות מעבודה בגין ליווי ומחלת ילד


לעיתים קרובות נזקק ילד עם מוגבלות להשגחה וליווי בשל מוגבלותו. בין אם מדובר בהשגחה וליווי לצורך טיפולים או לשם שירותים מיוחדים שנדרשים בשל המוגבלות, כגון טיפולים פרא רפואיים או שירותים תומכים אחרים, כמו פניה לרופאים על כן, הורה לילד עם מוגבלות נאלץ פעמים רבות להיעדר ממקום עבודתו מספר רב של ימים. על מנת לאזן בין זכויות ההורה העובד ובין צרכי המעביד נקבע בחוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד כי הורה לילד עם מוגבלות והעובד שנה לפחות באותו מקום עבודה זכאי לקבל עד 15 ימים בשנה עבור היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילד המאובחן והמחייב את היעדרות ההורה ממקום עבודתו. ימים אלו יילקחו על חשבון ימי המחלה הצבורים של ההורה העובד או על חשבון ימי החופשה שלו- לפי בחירת ההורה.
ההורה זכאי לעד 15 ימים נוספים של היעדרות מסיבות אלו כל עוד לא היה אדם אחר הורה שניצל את זכותו לזקיפת ימים אלו .

לצורך סיוע המחייב היעדרות מהעבודה בהתקיים התנאים הבאים:
  • בן הזוג עובד ולא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד
  • בן הזוג הוא עובד עצמאי והוא לא נעדר ממקום עבודתו לצורך ליווי והשגחה של הילד
  • מדובר בהורה יחיד
הילד עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של ההורה

תיקון חוק דמי מחלה להורים:
הורה לילד עם מוגבלות יוכל לזקוף לזכותו, ע"ח ימי מחלה / חופשה – 18 יום בשנה לטובת טיפול / סיוע אישי לילדו עם הצרכים המיוחדים (לעומת 15 יום שאושרו עד כה).
אושר תשלום מהמעסיק עבור דמי מחלה, כבר מהיום הראשון להיעדרות (הורים לילדים שאינם מוגבלים, אינם זכאים לתשלום זה כבר מהיום הראשון).
חישוב ימי ההיעדרות ייעשה גם ע"פ חלקי ימים ולא רק על סמך ימים שלמים – כלומר ההיעדרות תחושב לפי שעות. כך יוכל עובד ללוות את בנות לבדיקה קצרה ולשוב לעבודה, מבלי לקחת יום היעדרות מלא עבור זה. הורה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו – וללא ניכוי ההיעדרות משכרו.

שימו לב –
זכות זו ניתנת לניצול ע"י אדם אחד ולצורך טיפול באותו הילד תוספת של 6 ימי היעדרות בשנה לכל הורה, לשם סיוע לילדו עם הצרכים המיוחדים (בנוסף לימי המחלה שעומדים לרשותו). אם בן /בת הזוג, לא ניצלו את מלוא ההטבה, תצטרף יתרת הימים שלא נוצלה – להורה השני.הזכאות היא לכל שנה בנפרד ואינה ניתנת לצבירה משנה לשנה. גם משפחות אומנה זכאיות להטבה זו.
תוספת של 3 ימי היעדרות בשנה ע"ח מכסת ימי המחלה (או ימי החופשה אם כבר ניצל את ימי המחלה). אם בן/בת הזוג לא ניצלו את ההטבה, תתווסף ליתרת הימים שלא נוצלה להורה השני.
* ימים אלו כן ניתנים לצבירה משנה לשנה.
* זכאות זו חלה גם על משפחות אומנה.