השירות הסוציאלי

מטרות השרות הסוציאלי:
תמיכה לחולים ובני משפחותיהם בהתמודדות היומיומית עם המחלה והשלכותיה
הפסיכו-סוציאליות תוך כדי חיפוש ומציאת דרכים לשיפור איכות חייהם.

פעילות השרות הסוציאלי מתמקדת בשני מישורים:

במישור הקהילתי:
סיוע לחברי העמותה בקשרים עם גורמי חוץ כגון:
ביטוח לאומי, משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, משרד החינוך, קופות החולים וכדומה.


במישור הפרטני (משפחתי):

  • קשר עם כל אחד מחברי העמותה ובני משפחתו. 
  • ביקורי בית במטרה למפות את צרכי החולה ומשפחתו
  • ביקורים תקופתיים במטרה לתת תמיכה רגשית על פי הצורך
  • ארגון והנחיית מיכה לבוגרים לילדים ולהורים
  • הפנייה וליווי של החברים והמשפחות לגורמים שונים
  • ארגון סמינרים, טיולים, אירועים וליווי הבוגרים
  • פנייה לוועדת עזרה לפרט על פי צורך 

הקשר של החברים עם העובדת הסוציאלית מתקיים על ידי:

• פניות אישיות של חברים או בני משפחה.
• מפגשים יזומים ומזדמנים בבית החולה או במרפאה לדיסאוטונומיה בהדסה הר הצופים
• הפניות החברים על ידי צוות המרפאה.
• פניות מגורמי חוץ כגון צוות קופ"ח, צוות ביה"ס, עובדי שיקום של המוסד לביטוח לאומי ועוד.
• השתתפות בפעילויות יזומות על ידי העמותה: כינוסים, מפגשי משפחות, סופי שבוע, ימי כיף
• מעקב יזום של השירות הסוציאלי