חדשות השבת שיר גולדמן

http://www.youtube.com/watch?v=ZahqokdLXaU