פרופ' מיגל וייל ב"פנים אמיתיות" עם אמנון לוי

http://www.youtube.com/watch?v=PoElkgjYLCw