תואר אקדמי


השתלבות בלימודים גבוהים/מקצועיים


אחרי סיום לימודי החובה בבית הספר אנו יכולים להמשיך ללמוד ולהתפתח, בכדי להרחיב אופקים, לרכוש מקצוע או לרכוש השכלה גבוהה, בתחום המעניין אותנו. מלבד הרחבת הידע וההתקדמות המקצועית, הלימודים מספקים גם מסגרת חברתית וסדר יום מובנה.
בוגרים רבים פורסים את בחינות הבגרות לאורך זמן, כך שלאחר סיום בית הספר, מי שמעוניין בהמשך ללימודים גבוהים, צריך להשלים בחינות בגרות.
בוגרים מעל גיל 18 זכאים לקבל שיקום מקצועי במסגרת  הביטוח הלאומי. השיקום כולל מימון אבחון מקצועי על ידי עובדים מומחים, שלפיו יקבעו יכולתם ללמוד מקצוע, וכן מימון הקורס שינתן במסגרות של משרד העבודה או מסגרות אחרות. לאחר הקורס יינתן סיוע בהשמה במקצוע שנלמד.
בוגרים שנקבעו להם מעל 65% נכות ונמצאו מתאימים ללימודים גבוהים במכללה\אוניברסיטה זכאים לסיוע בשכר לימוד ובהוצאות נסיעה וספרים (בהתאם לסכומים שנקבעו) עד לגמר תואר ראשון (ראו פרטים נוספים בשער הרביעי).
האוניברסיטאות והמכללות מפרסמות את חוגי הלימוד ותנאי קבלה בעיתונים ובאינטרנט. חשוב לדעת, שאנשים בעלי צרכים מיוחדים יכולים לקבל סיוע נוסף במסגרת לימודיהם באוניברסיטה. כדאי להתייעץ עם דיקן הסטודנטים וכן עם מזכירות החוג בו לומדים בכדי להתאים מסגרת לימודים התואמת את הצרכים שלכם ולוודא שכל הכיתות נגישות בהתאם לצרכים שלכם (אתם זכאים לכך- לפי החוק!). סטודנטים הסובלים מליקוי ראייה זכאים לסיוע נוסף, הניתן ללקויי למידה ולעיוורים. פרטים על כך תוכלו למצוא אצל הילה פורת 054-4884804 עו"ס העמותה לדיסאוטונומיה משפחתית.

טיפ
כדאי לשמוע מבוגרי FD אחרים כיצד הסתדרו והצליחו לבנות חיים עצמאיים למרות המחלה וחששות ההורים והרופאים מסיכוניה.