הנחות והטבות


משרד הרווחה 


אנו ממליצים לכל משפחה עם ילד החולה בדיסאוטונומיה משפחתית להרשם בלשכת השירותים החברתיים בעיר בו מתגורר. 
משפחות המוכרות על ידי השירות זכאיות לקבל למשל מעונות שיקומיים לילדים עד גיל 3, מועדוניות וכן קייטנות , הנחות בבזק ושירותים נוספים. 
יש להתעדכן מפעם לפעם בשירותי הלשכה. 


הנחה בתשלומי הטלפון של חברת בזק

הנחה בתשלומי טלפון ללקוחות "בזק" –ההנחה ניתנת באחריות משרד העבודה והרווחה
 • 50% הנחה בדמי שימוש קבועים.
 • הנחה במספר יחידות מנייה לחודש - שווה ערך ל - 66 פעימות מונה בחודש.
 • 50% הנחה מדמי ההתקנה והעתקה של קו הטלפון
מי זכאי?
הורים לילדים מלידה ועד 21 המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 100%.
קו הטלפון צריך להיות רשום על שם הילד הנכה, לבד או כתוספת לשם ההורים.
ההנחה ניתנת לטלפון הנמצא בבעלותו של האדם ובמקום מגוריו הקבוע או המשמש את האדם הגר בשכירות.

למי פונים?
ההנחה ניתנת באמצעות פנייה לרווחה. יש לשלוח טפסים לאגף השיקום משרד הרווחה ת.ד. 1260 ירושלים 91012. 
ניתן גם לפנות טלפונית לגב' אהובה רובס בטלפון 02-5085430.  
התהליך במשרד הרווחה יכול לארוך מספר חודשים ולכן רצוי להיאזר בסבלנות.

מסמכים נדרשים:
 • טופס בקשה לקבלת הנחה. 
 • תצלום תעודת זהות של ההורה ותצלום הדף שבו רשומים פרטי הזהות של הילד עם הצרכים המיוחדים
 • תצלום חשבון הטלפון האחרון
 • תצלום האישור לקצבת ילד נכה
 • במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות
 
שלבי הטיפול בבקשה: 
הורים שימצאו זכאים להנחה יקבלו בדואר אישור על גבי טופס חתום, איתו עליהם לפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה . ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.

חשוב לדעת! 
 • ההנחה היא מיום הפניה של משרד הרווחה ל"בזק", אין החזר רטרואקטיבי.
 • הורים לשני ילדים עם נכות בשיעור של 100% זכאים להנחה מוגדלת. בכל מקרה ההנחה היא על קו טלפון אחד.
 • לחברות התקשורת האחרות הפועלות בארץ הוט וקווי זהב לא קיים הסדר.
 • יש לשים לב לתוקף האישור של ביטוח לאומי הנשלח למשרד הרווחה. ההנחה בבזק בתוקף כל עוד האישור על הנכות בתוקף. ברגע שיפוג תוקף האישור מביטוח לאומי על גמלת ילד נכה, יפוג גם תוקף האישור על ההנחה בבזק. במקרים אלו יש לשלוח בקשה מחודשת למשרד הרווחה לקבלת ההנחה, משפחה שלא תשלח בקשה מחודשת ההנחה תפסק ולא יינתן החזר רטרואקטיבי קישור לתקנות בזק.


הנחה בתעריף תשלום החשמל


הורים לילד, החל מגיל 3 ועד גיל 21 , החולה בדיסאוטונומיה משפחתית והמקבל נוסף על קצבת ילד נכה גם קצבה בשל
היותו ילד התלוי לחלוטין בעזרת הזולת יהיו זכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי , בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרכו מידי חודש, בשימוש ביתי בלבד.
הנחה בתעריף תשלום החשמל תהיה גם למשפחות בהן מתגורר בוגר החולה במחלה ומקבל בנוסף לקצבת נכות כללית גם קצבת שירותים מיוחדים 100% ומעלה. 
לצורך מימוש הטבה זו, יש להתקשר לחברת חשמל ולהודיע להם. 
הנחה בתעריף תשלום המים הביתי


חולה בדיסאוטונומיה משפחתית זכאי גם להנחה במים.
כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש. ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית, בבית בו מתגורר הילד.
ביטוח לאומי מעביר באופן אוטומטי את פרטי הזכאים ואין צורך לפנות באופן אקטיבי ולבקש את ההטבה המגיעה לכם
בכל פנייה בנושא זה ניתן לפנות למוקד של רשות המים בטלפון.הנחה בארנונה


קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלום הארנונה  ע"פ תקנות ההסדרים. גובה ההנחה ניתן על פי החלטת
הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל "ועדת הנחות בארנונה". תפקיד הועדה הוא לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הועדה על-פי הקריטריונים שקבע החוק.

מי זכאי ?
הורים לילד בעל נכות המקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי וכן הורים לבוגר נכה המתגורר עם הוריו. ההנחה המקסימלית בגין ילד בעל מוגבלות הינה בגובה של 33% עד 100 מ"ר. 

למי פונים?
על מנת לקבל את ההנחה יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, לקבלת טופס לבקשת הנחה בארנונה, ולהגיש את הבקשה בצירוף אשור על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

 • ההנחה איננה ניתנת באופן אוטומטי, וכל פניה נדונה לגופה.
 • ניתן להגיש בקשה להנחה גבוהה יותר על בסיס נזקקות לפי מבחן גובה הכנסה ומס' נפשות המתגוררות בבית. גמלת הנכות לה הילד זכאי, לא תחושב במבחן ההכנסות הבודק זכאות ההורים להנחה בארנונה. 
 • טפסי בקשה להנחה בארנונה באתרי העיריות השונות. 
 • בוגרים המתגוררים בגפם זכאים להנחה בארנונה עד שיעור של 90%. 


הנחה במס רכישה


על פי תקנות מס שבח מקרקעין מס רכישה, ניתן לקבל הנחה במס רכישה בעת רכישת דירה לילדים בעלי 100% נכות רפואית
גובה ההנחה - הזכאים להנחה ידרשו לשלם מס רכישה בשיעור 0.5% משווי הרכישה בלבד, וזאת במקום שיעורי מס מדורגים הקבועים כיום בחוק. את הזכות ניתן לממש פעמיים בלבד במשך החיים.

מי זכאי?
 הזכות תינתן לילד בעל נכות רפואית בדרגת 100% חשוב לשים לב כי אין מדובר בגמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה, אלא ב- 100% נכות רפואית. אחוזי הנכות נקבעים על סמך חומרת הליקוי בתנאי שהדירה תשמש לשיכונו של הילד. אין צורך לרשום את הדירה ע"ש הילד, אך יש צורך להסביר מדוע המעבר דירה ישמש את צרכי הילד.

למי פונים?
רוכש אשר מבקש לנצל את ההנחה במס הרכישה יגיש מכתב המפרט את הצורך של המשפחה במעבר לדירה מתאימה לצרכי הילד ואת האישור לקבלת גמלת ילד נכה מביטוח לאומי. את המסמכים ניתן לשלוח בפקס לטלפון 02-6559404 או לשלוח למיסוי מקרקעין- הסניף המרכזי בכתובת כנפי הנשרים 5, ירושלים. 
מומלץ בשלב הראשוני לפנות לקו פתוח לפניות ובירורים בנוגע למיסוי מקרקעין בטל' 02-6559262. 
לאחר הגשת הבקשה המשפחה תופנה לוועדה רפואית של ביטוח לאומי לצורך קביעת אחוזי נכות רפואית של הילד, רק ילד שהוועדה קבעה כי הוא זכאי ל 100% נכות רפואית צמיתה, הוריו יהיו זכאים להטבה. שימו לב כי לא מדובר ב 100% גמלת ילד נכה לה הילד כבר זכאי, הוועדה היא ועדה לצורכי מס ובשונה מהזכאות לגמלת ילד נכה הניתנת על בסיס האבחנה, אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על סמך חומרת הליקוי. 
לאחר שהוועדה תקבע את אחוזי הנכות המתאימים המשפחה תופנה לבית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר את הזכאות לקבלת הפטור. על ההורים לפנות לבית המשפט כאפוטרופוסים של הקטין בבקשה לסעד הצהרתי ולקבל אישור לניצול הטבה לה הוא זכאי. האפוטרופוס הכללי יגיב לבקשה זו, בהתייחסו לטובת הקטין. לאחר קבלת פסק דין המאשר את הבקשה תינתן ההנחה 
במקרה בו הדירה נרשמה ע"ש הילד ולא ע"ש ההורים וההורים ירצו בעתיד להעביר את הזכויות בדירה מהילד לאדם אחר, יהא הדבר טעון אישור בית המשפט.
כאשר יגיע הילד לגיל 18 , כל עוד לא מונה לו אפוטרופוס, הוא יוכל לעשות בדירה כרצונו
חשוב לדעת - מבירור שנערך במשרד השיכון, עלה כי בהתאם לנוהל "אי זמינות" הקיים במשרד, לא ייאבד הילד את זכאותו להטבות בדיור, כגון קבלת משכנתא בתנאים מיוחדים 
וזאת רק במידה והדירה שנרכשה על שמו היא דירתם היחידה של הוריו, והם מתגוררים בה. כך, די כי ההורים ירשו חלק קטן מדירה אחרת בכדי לפסול את בנם מזכאות להטבות במשכנתא (הלוואות או סיוע בשכר דירה ושאר הטבות הניתנות ע"י משרד השיכון והבינוי לאנשים עם מוגבלויות) כמו כן, אין לדעת אם נוהל זה יישאר בתוקפו לאורך השנים.
קבלת הקלה במס רכישה רטרואקטיבית
הורים ששילמו מס רכישה והם עומדים בקריטריונים כל אחד בנסיבותיו כמובן בכל הנוגע לדיני מיסוי מקרקעין, ומקבלים את האישורים מביטוח לאומי ומבימ"ש כאמור בסעיפים הקודמים, יכולים לפנות ולבקש פטור רטרואקטיבית עד ארבע שנים אחורה.הטבות במשכנתא


הלוואה לשיפור תנאי דיור לבעלי דירה.
אדם נכה או הורים לילד נכה זכאים לשיפור, להטבה ולהקלה בתנאי הדיור על פי צרכיו של האדם הנכה. על האדם / המשפחה לפנות לבנק למשכנתאות על מנת להנפיק תעודת זכאות מיוחדת לשם רכישת דירה חלופית. גובה הזכאות משתנה וכל מקרה נדון לגופו. בדקו זכויותיכם.