העסקת עובד זר

5

אישור העסקת עובד זר


מי זכאי?
משפחות המקבלות גמלת ילד נכה זכאיות להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר לטיפול בילד וכן בוגרים הזקוקים לסיוע. 
היתר ההעסקה יינתן במידה ויוכח, לשביעות רצון הוועדה המקצועית מטעם יחידת הסמך של משרד המסחר והתעשייה כי התקיימה אחת מהנסיבות הבאות:
הילד נמצא במסגרת לימודית המתנה את הלימודים בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו. התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו. כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה.
ההיתר ניתן זמנית ובסוף התקופה שנקבעה יש צורך לחדשו.

למי פונים?
הטיפול בנושא עובדים זרים נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. לצורך הרישום בלשכה על המעסיק והעובד ליצור קשר עם אחת הלשכות הפרטיות המורשות ולחתום על טופס בקשה להירשם בלשכה. הלשכה תמסור מכתב
השמה למעסיק ולעובד, המאשר כי נרשמו בלשכה, כדין, ותעביר את פרטיהם לרשות ההגירה במשרד הפנים. הרשות תבדוק את הפרטים ותודיע ללשכה, בד"כ תוך 7 ימים האם מאשרת את ההעסקה. הלשכה תעביר את תשובת הרשות לעובד הזר ולמעסיקו
ניתן לקבל מידע מוקלט בקו מידע ארצי, מח' היתרים בסיעוד, שמספרו 1700707. 

כיצד להגיש בקשה להעסקת עובד זר?

א. יש למלא את הטפסים הבאים:
  • בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים.
  • התחייבות מעסיק.
  • הצהרת ויתור על סודיות רפואית.
  • תצהיר הורים החתום בפני עו"ד.
  • יש לצרף חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד. יש צורך שהרופא ידגיש את הצורך של הילד בהשגחה מתמדת.
  • חוו"ד רשויות הרווחה- דוח סוציאלי אשר נכתב על ידי העובדת הסוציאלית של המשפחה המפרט את הקשיים של הילד והצורך בסיוע.
  • הדוח הרפואי שנערך במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלת ילד נכה.

ב. יש לצרף לכל בקשה את המסמכים הבאים :
  • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 289.45 ש"ח (עשוי להשתנות) בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח. 
  • צילום ת"ז + ספח של המטופל ושל "מעסיק", במקרה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר 
  • באם המטופל הינו חסוי, יש לצרף אישור על אפוטרופסות .
לבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם את אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר מתוך הדרכון.
חשוב מאוד להתעדכן באתר משרד התמ"ת למשפחות המעוניינות להעסיק עובד זר כאן 
 
מידע חשוב בעקבות שינוי שיטת ההעסקה
לשכה פרטית אינה רשאית לגבות תשלום כלשהו מההורה המעסיק  מהעובד הזר בגין עצם הרישום. הלשכה כן רשאית לגבות 70 ₪ לחודש מהמעסיק עבור שירותים שהיא חייבת לספק כגון: ביקורים רבעוניים, סיוע בפתרון בעיות בהעסקה, סיוע בהסדרת ביטוחים והארכת תוקף היתרים ואשרות וכד
לשכה רשאית לגבות עד 2000₪ מהמעסיק במקרה של תיווך  השמה של עובד זר חדש לעבודה אצלו באם המעסיק פיטר את עובדו או העובד עזב את המעסיק – על המעסיק לדווח ללשכה
הלשכה מחוייבת למצוא למשפחה עובד זר אחר במקום עובד שנמצא אינו מתאים אם שולמה בעדו עמלה.
אם קלט המעסיק עובד חדש, עליו לקבל מכתב השמה חדש מהלשכה
לא ניתן להאריך אשרת עבודה ללא שהעובד והמעסיק נרשמו כאמור
מידע נוסף ורשימת הלשכות הפרטיות ניתן לקבל כאן