זכויות בתחום הרפואי והשיקומי

4

טיפולים פארא-רפואיים 


בהתאם לתיקונים בחוק בריאות ממלכתי ילדים עם דיסאוטונומיה משפחתית הם תחת ההגדרה של סומטיים עד גיל 18. 
הילדים זכאים לטיפולים פארא-רפואיים בהתאם למה שקבע הרופא ההתפתחותי בהתפתחות הילד. הילדים זכאים לטיפולים בקופה עצמה או או להחזר כספי עבור טיפולים פרטיים. מדובר רק בילדים אשר אינם מממשים את הטיפולים דרך מעונות היום השיקומיים. 
סוגי הטיפולים: ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה ועבודה סוציאלית
קופות החולים מחויבות לתת את הטיפול ללא דחייה במידה ובקופות החולים אין איש מקצוע למתן הטיפול בתוך פרק זמן סביר, זכאי ההורה לפנות למטפל פרטי ולקבל את ההחזר הכספי בגין הטיפול
עבור מטפל פרטי יינתן החזר בגובה תעריף משרד הבריאות, בכפוף להצגת קבלה, זאת בתנאי שהמטפל אושר מראש ע"י קופת החולים. 
נוסף מומלץ לבדוק מול הביטוחים המשלימים והסיעודיים של קופות החולים השונות זכויות למימון והחזרים שונים.
חשוב לדעת – בכל קופת חולים ישנו נציב פניות ציבור אליו ניתן לפנות במקרה של בעיה, ניתן לקבל פרטים על הנציבות באתרי האינטרנט של הקופות. 
השתתפות משרד הבריאות במימון מכשירי שיקום


השתתפות במימון מכשירי שיקום ניתנת באחריות משרד הבריאות באמצעות לשכות הבריאות המחוזיות. 
תנאי הזכאות הם 75% השתתפות מהמחיר שנקבע במשרד הבריאות על רוב המכשירים עד לגובה מסוים. ישנם מכשירי שיקום רבים הכלולים ברשימת משרד הבריאות וניתן להתעדכן בה באתר משרד הבריאות.
למשל- משפחה הזקוקה לכיסא גלגלים, תקבל הפנייה לכך מהרופא המטפל, תבקש דוח תפקודי מאחות קופת החולים וכן תפנה לסניף בבקשה. הסניף לרוב שולח מרפאה בעיסוק / פיזיותרפיסט הביתה כדי למדוד את החולה לצורך התאמת הכיסא. 
הבקשה מועברת ללשכת הבריאות הקרובה לאזור המגורים.
חשוב לדעת!!! כאשר דנים בבקשות לאישור מכשירים חריגים עורכת נציגת משרד הבריאות ביקור בית כדי לבדוק את נחיצות המכשיר ואת התאמתו.