מסגרות יומיות לאחר גיל 18


מכינת כנפיים

מהות השרות
מכינת כנפיים מיועדת לצעירים עם נכויות מוטוריות , ליקויי ראייה ועיוורים, ליקויי שמיעה וחרשים,  בוגרי י"ב בבתי ספר רגילים. המכינה מציעה, לאחר סיום ביה"ס, מסגרת למשך שנתיים המורכבת משלושה מימדים:
  1.  חיי קבוצה ועצמאות מחוץ לבית ההורים
  2.  שירות לאומי בקהילה, כתחליף וכשווה ערך לשירות צבאי
  3.  תחילת לימודים אקדמיים ו/או השלמת בגרות והשכלה במכללה האקדמית גליל מערבי
התכנית הנה ייחודית הן בשירותים שהיא מציעה והן במכלול המשלב חיי חברה, קבוצה ועצמאות, שירות לאומי, והזדמנות להיות חלק מחיים סטודנטיאליים ולהשלים את החסרים הלימודיים מביה"ס או להתחיל כבר לאסוף נקודות ללימודי תואר ראשון. כל זאת במערכת מלווה ותומכת הן של צוות בוגר ומקצועי והן של צוות מדריכים חברתיים צעירים.

לאתר עמותת כיוונים


צה"ל או שירות לאומי

צה"ל:
באתר
של אכ"א פועל מרכז וירטואלי למבקשים להתנדב לצה"ל , ההתנדבות מתאימה לחולים בעלי תפקוד גבוה.

שירות לאומי:
ניתן גם להתנדב לשירות לאומי במסגרת אחת העמותות המפעילות התנדבות לשירות לאומי. ישנה אפשרות לפנות למוסדות מוכרים ולבדוק אם יש מקום להציע מועמדות. 
אתר עמותת שלומית המטפלת בנושא זה.תעסוקה

בהגיעך לגיל 18 וכמובן בשנים לאחר מכן,  ניתן לפנות לאגף השיקום של המוסד לביטוח לאומי כדי ללמוד מקצוע או לקבל עזרה בהשמה מקצועית. אגף השיקום עורך אבחונים ומפנה בהתאם לתוצאות האבחון. המשרד מממן לימודים או קורסים להכשרה מקצועית. 
קיימת אפשרות להשתלב בשוק החופשי. לחולים עצמאיים בעלי תפקוד גבוה, ישנה אפשרות לפנות ל"תעסוקה בדרך אחרת" המופעלת באמצעות המוסד לביטוח לאומי ובשיתוף עמותת אקים – הם מחפשים תעסוקה לבוגרים עצמאיים מגיל 21 ומעלה. 
"רשת הקשרים שלכם" המורכבת ממשפחה, חברים ומכרים יכולה לסייע לכם באיתור מקומות עבודה פוטנציאליים.
חולים שתפקודם נמוך יותר או מתקשים, מופנים לרוב לתעסוקה מוגנת הפזורה ברחבי הארץ, לצורך כך יש לפנות לאגף השיקום /הרווחה במקום מגוריכם.
אתר אגף השיקום הראשי במשרד הרווחה.

חשוב לדעת!!!! חוק לרון מאפשר לכם לקבל משכורות גבוהות מבלי לוותר על הקצבאות!