קצבאות הביטוח הלאומי לבוגרים

מגיל 18 ומעלה:  קצבת נכות כללית , קצבת שרותים מיוחדים, קצבת ניידות והטבותקצבת נכות כללית:


כל חולי דיסאוטונומיה משפחתית זכאים ל-100% קצבת  נכות בגין מחלתם.
לפני הגעתם לגיל 18, תקבלו הודעה מביטוח לאומי כי עליכם למלא טפסים לקצבת נכות כללית בתוספת מכתב רפואי ויהיה עליכם להתייצב לוועדה בלשכה הקרובה למקום מגורכם.
טופס בקשה לקצבת נכות כללית להורדה 

לאחר וועדה זו לא תצטרכו עוד להופיע בפני וועדות לצורך קבלת גמלה זו.
קצבת נכות כללית בעצם ניתנת עקב פגיעה בכושר ההשתכרות אך בעקבות חוק "לרון", בעלי קצבה זו יכולים לעבוד ולהשתכר מבלי לפגוע בקבלת קצבה זו. לפרטים נוספים, ניתן לפנות אלי.  


קצבת שירותים מיוחדים


לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. 
ישנם החולים שלנו העצמאיים בתפקודם ולכן אינם זכאים ל-100% שירותים מיוחדים אולם כולם יכולים לפנות בגין הצורך בהשגחה מתמדת ולרוב יהיו זכאים ל-50% מגמלה זו.

הטפסים שיש להגיש:
  • טופס בקשה לקצבת שירותים מיוחדים להורדה 
  • מכתב רפואי מהמרכז המטפל.     
קצבת ניידות והטבות


( ניתן להגיש לפני גיל 18 במידה והילד ישוב בכסא גלגלים)
גמלת ניידות מעניקה הטבות שונות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות, כדי לסייע להם להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לכל הטבה קיימים תנאי זכאות שונים. הגמלה משולמת מכספי אוצר המדינה על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, למעט לימוד נהיגה. ניתן לקבל מידע כאן
המבקש לתבוע גמלת ניידות מהביטוח הלאומי - הלוואה עומדת, סיוע מקרן הלוואות, הלוואה למימון אבזרים לרכב לאבזרים מיוחדים, החזר הוצאות בעבור אבזרים לרכב פרטי, מתקן הרמה, קצבת ניידות - יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות בתוספת מכתב רפואי מהמרכז המטפל. 
לאחר שוועדה רפואית מחוזית או ועדה רפואית לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי המוגבלות בניידות המזכים בגמלה, יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף. 
 
לתשומת לבך,
אם לשם התייצבות לפני הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים, אתה צריך לנסוע, ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובלבד שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר הוצאות הנסיעה, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו אינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.
חשוב לדעת כי אין זה פשוט לזכות בהטבות על פי ניידות, יש להראות כי החולה מרותק לכסא גלגלים, אין זה מספיק כי מתקשה ללכת. אני ממליצה לכל מי שפונה, להזמין תחילה כסא גלגלים ממשרד הבריאות (זאת עושים באמצעות פנייה למרפאה בעיסוק או פיזיותרפיסט בקופת החולים לצורך מדידות לכסא וכן טופס תפקודי מאחות קופת חולים ומכתב מרופא מטפל).
בשל העובדה שקיים קושי בקבלת הגמלה לחולים ההולכים, מרבית ילדנו אינם מקבלים קצבה זו (למעט ילדים היושבים בכסא גלגלים או הסובלים מליקוי מיוחד ברגלים).