שיר גולדמן ודליה מזור אצל אורלי וגיא

http://www.youtube.com/watch?v=msAZZlzzNKg